AK Entreprenad AB

Startsida

När du verkligen vet vad och hur du vill realisera ditt byggprojekt, kan du alita en byggare för generalentreprenad. Med klara handlingar i handen, kan vi som byggare snabbt räkna på projektets omfattning och sätta igång att förverkliga planen.

Vanligast

Generalentreprenad är den vanligaste formen av entreprenad. I princip handlar det om att byggmästaren tar hand om det praktiskt – byggnationen och materialinköp. Resten görs av andra parter. Inför en generalentreprenad är det viktigt att gå igenom allt som behövs göras inför byggstarten. Byggritningar, bygglov och andra handlingar ska vara klara. Projekteringen inför byggnationen kan ibland vara omfattande. En arkitekt kan hjälpa till på många sätt, inte minst vad gäller ritningar och projektering. När detta är klart är vi redo att ta resten.

Samarbete

Med en generalentreprenad tar vi som byggmästare hand om byggnationen och materialinköpen. Eftersom det egentligen enbart är en del av hela projektet är det viktigt att de andra som verkar i projektet – byggherren (du som husägare) och eventuell arkitekt samarbetar för att få det bästa resultatet. Ibland kan det behövas förändringar. Kanske blir det problem att förverkliga något på det sätt som det är tänkt utifrån de regler och normer som finns, eller så finns en än bättre lösning på någon del av byggprojektet. Vi på Allerskog & Krantz har bred erfarenhet och kan erbjuda lösningar som gör ditt bygge till det som du alltid drömt och önskat och samarbetar med dig och arkitekten för att åstadkomma det.

Kunnande

Byggentreprenörens kunnande är avgörande för hur bra byggnationen blir. Hur fina ritningar som än har gjorts, kommer alltid själva resultatet att hänga på byggentreprenören. Därför gäller det att välja en entreprenör som kan sin sak och och som visar på engagemang och kompetens. Först då kan också den ritning som skapats omformas till verklighet.

Underentreprenörer

Även om det finns normer för hur ett avtal för generalentreprenad ska vara skrivet, finns det mycket att förhandla om i kontraktet. Läs alltid igenom avtalet riktigt noga inför ett tecknande, så att du vet att det som du behöver faktiskt också kommer att byggas. Många byggmästare behöver ett antal underentreprenörer för att klara av en komplett byggnation när det tar på sig generalentreprenad. Hos Allerskog & Krantz ser vi själva till att ha en bred kompetens. Det gör att vi inte behöver anlita lika många underentreprenörer. Fördelen är att det inte blir lika otydligt om vem som har ansvaret för delar av projektet.

Kompetens och engagemang

Vi på Allerskog & Krantz har utfört stora som små byggnationer i Stockholm med omnejd i över trettio år. På den tiden har vi lärt oss mycket om olika byggnadstekniker, arkitekturer och inredningslösningar. Oavsett om du vill ha en enkel utbyggnad, eller önskar bygga en avancerad villa i någon särskild stil, har vi den kompetens och det kunnande som behöva för att förverkliga dina drömma. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer. Vi kontrakterar både genom generalentreprenad och totalentreprenad, allt efter kundens behov.