Bild på en generalentreprenad i Stockholm

Generalentreprenad Stockholm

Allerskog & Krantz

Generalentreprenad – fördelar och olika entreprenörformer

Funderar du på att bygga hus eller industrilokal i Stockholm eller på annan ort? Då kan det vara smidigt med generalentreprenad. Det innebär att du skriver entreprenadavtal med en enda entreprenörsfirma.

Även för lite mindre projekt så som pool, en brygga eller ett nytt garage kan generalentreprenad vara praktiskt eftersom du slipper krångla med flera kontrakt och själv koordinera på arbetsplatsen.

Varför välja generalentreprenad?

Det finns flera fördelar med att välja generalentreprenad:

 • Ett enda kontrakt: Du skriver kontrakt med en enda byggfirma.
 • Tydligare ansvar: Om det uppstår frågetecken kommer din generalentreprenör att kunna svara på frågorna.
 • Enklare koordinering: Din generalentreprenör sköter all koordinering mellan olika hantverkare på arbetsplatsen.

Flexibelt: Du kan välja generalentreprenad med totalentreprenad för ett helt bekymmersfritt bygge. Eller så väljer du generalentreprenad med utförandeentreprenad ifall du själv vill sköta projekteringen.

Entreprenadformer eller upphandlingsformer?

Det råder viss begreppsförvirring bland folk som vill bygga hus och ibland faktiskt också bland fackfolk inom byggbranschen. Den främsta förvirringen beror på att olika entreprenadformer blandas ihop med de upphandlingsformer som finns.

Så här hänger det ihop:

 • Entreprenadformer: Val av entreprenadform avgör entreprenörens ansvar gentemot byggherren och i förhållande till funktionen av det som ska byggas.
 • Upphandlingsformer: Vilken upphandlingsform som väljs avgör hur många entreprenörer som byggherren har avtal med och vem som ansvarar för samordningen av byggprojektet.

Därför är det egentligen fel att ställa sig frågan ”generalentreprenad eller totalentreprenad”. Generalentreprenad är nämligen en upphandlingsform medan totalentreprenad är en entreprenadform. Alla byggprojekt innehåller alltid en kombination av upphandlingsform och entreprenadform.

Men vad är generalentreprenad och vilka entreprenadformer respektive upphandlingsformer finns det? Låt oss undersöka!

Olika entreprenadformer

Om du funderar på att bygga hus, pool, garage eller något annat kommer du i de alla flesta fall att kunna välja mellan två entreprenadformer i Sverige: totalentreprenad och utförandeentreprenad. Ibland används även entreprenadformen styrd entreprenad.

Detta är skillnaden mellan olika entreprenadformer:

 • Totalentreprenad: Entreprenören ansvarar för både projektering och utförande. Beställaren ger entreprenören en vision om den funktion som projektet ska uppfylla. Entreprenörens uppgift blir sedan att leverera ett projekt som lever upp till denna vision. Vid totalentreprenad används ABT 06 för kontraktet.
 • Utförandeentreprenad: Beställaren ansvarar för projekteringen medan entreprenören står för utförandet. Beställaren får ta fram alla bygghandlingar och tekniska lösningar. Vid utförandeentreprenad används AB 04.
 • Styrd totalentreprenad: Om beställaren vill ha ansvaret för vissa specifika moment eller funktioner i ett byggprojekt används styrd totalentreprenad. Det är ett slags mellanting mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. Entreprenören sköter (liksom i totalentreprenad) de flesta moment men i vissa kritiska funktioner kliver beställaren in och detaljstyr.

Tips: Välj själv hur mycket du vill vara med och bestämma. Du kan använda Allerskog & Krantz för generalentreprenad i Stockholm oavsett vilken entreprenadform du väljer! Kontakta oss nu.

Olika upphandlingsformer

Generalentreprenad kan användas som upphandlingsform oavsett vilken av dessa tre typer av entreprenad du väljer i ditt byggprojekt. Vi ska titta på hur det hänger ihop.

Följande upphandlingsformer finns i Sverige:

 • Generalentreprenad: Beställaren skriver entreprenadavtal med en entreprenör. Denna entreprenör har hand om alla avtal med underentreprenörerna. En generalentreprenör har även hand om all koordinering på arbetsplatsen.
 • Delad entreprenad: Beställaren har avtal med flera entreprenörer på plats. De olika entreprenörerna på bygget blir sidoentreprenörer till varandra. Det är beställaren som ansvarar för all koordinering på plats. Risken med delad entreprenad är att det uppstår missförstånd på byggarbetsplatsen och att saker och ting faller mellan stolarna.
 • Samordnad generalentreprenad: Ett slags mellanting mellan generalentreprenad och delad entreprenad. Kan t.ex. användas om beställaren köper projektering och byggmaterial av ett företag men anlitar ett annat för att utföra bygget. Så kan det t.ex. vara vid köp av monteringsfärdigt hus.

Det förekommer även andra begrepp som nyckelfärdigt hus och stomrest hus. Ett nyckelfärdigt hus kan handla om totalentreprenad med generalentreprenad. Stomrest kan vara en form av delad eller samordnad generalentreprenad. Poängen är att du bör kontrollera vad som verkligen ingår i projektet när du beställer det. Det händer nämligen ganska ofta att byggfirmor använder olika begrepp.

Generalentreprenad eller delad entreprenad?

Många som ska bygga hus ställer sig frågan – ska jag välja generalentreprenad eller delad entreprenad?

Varje avtalstyp har sina fördelar och nackdelar.

Vill du full kontroll och själv välja varje hantverkare får du köra på delad entreprenad. Det ger dig full flexibilitet eftersom du kan detaljstyra bygget. Nackdelen är att det kan uppstå missförstånd mellan olika hantverkare på plats. Det är du som ansvarar för koordinering och instruktioner.

Vill du istället känna dig lugn och trygg och inte själv behöva vara med och detaljstyra? Då väljer du att utföra arbetet med generalentreprenad. Då sköter vi som entreprenör all kontakt, avtalsskrivande och koordination med våra underentreprenader. Du behöver t.ex. inte själv hitta en firma för VVS, elektriker, takläggare och så vidare. Vi sköter allt det praktiska!

Vill du slippa krångel och ha hjälp av en entreprenör som tar fullt ansvar i Stockholm med omnejd? Anlita Allerskog & Krantz generalentreprenad!

Allerskog & Krantz har lång erfarenhet av generalentreprenader i Stockholm och vi har många goda referenser.