AB 04 och ABT 06

Det finns två typer av allmänna bestämmelser i samband med generalentreprenad: AB 04 och ABT 06. Vid utförandeentreprenad används AB 04 och vid totalentreprenad är det ABT 06 som gäller.

Utförandeentreprenad med AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04 är ett standardavtal för utförandeentreprenader.

Detta avtal används med andra ord när beställaren står för projekteringen medan entreprenören ansvarar för utförandet.

Du kan använda AB 04 oavsett om du väljer generalentreprenad eller delad entreprenad för byggprojektet.

Tips: Har du svårt att välja typ av entreprenad? Läs mer om olika entreprenadformer!

Totalentreprenad med ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06 är ett standardavtal för totalentreprenader.

Med andra ord används ABT 06 när det är entreprenören som ansvarar för både projektering och utförande av bygget.

ABT 06 fungerar oavsett om det handlar om delad entreprenad eller generalentreprenad.

Frågor och svar om AB 04 och ABT 06

Var kan jag ladda ner AB 04 gratis som PDF?

Du kan ladda ner standardavtalet AB 04 som PDF hos Byggföretagens Organisation här.

Var finns ABT 06 att ladda ner gratis?

Kontraktsformuläret ABT 06 finns som PDF på Byggföretagens Organisations hemsida.

Ska jag använda AB 04 eller ABT 06?

Använd AB 04 om du väljer generalentreprenad eller delad entreprenad med utförandeentreprenad som entreprenadform. Om det handlar om generalentreprenad eller delad entreprenad med totalentreprenad väljer du ABT 06 istället.

Vad heter AB 04 på engelska?

AB 04 heter “General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering Works and Building Services AB 04” på engelska. Den finns att köpa hos Svensk Byggtjänst här.

Vad är AB-U 07

AB-U 07 är allmänna bestämmelser för underentreprenader. Dessa bestämmelser reglerar förhållandet mellan en underentreprenör och beställaren vid utförandeentreprenad. Beställaren är vanligtvis en generalentreprenör. AB-U 07 används tillsammans med AB 04.

Vad är ABT-U 07?

ABT-U 07 är allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad. ABT-U 07 används för att reglera avtal mellan underentreprenörer och totalentreprenören.

Låt oss hjälpa dig designa den perfekta flytbryggan för nytta och nöje!