Organisation

Vi har en extern, aktiv styrelse bestående av erfarna kollegor från branschen och har styrelsemöten fyra gånger om året. Vi har byggt upp organisationen med:

  • Vd och arbetschef
  • Platschefer och lagbasar på bygget
  • Kalkylator
  • Ekonomiansvarig
  • IT-ansvarig